Επικοινωνία

Μουσών 20, 15452 Ψυχικό

Τηλ. +30210 6718781
Fax. +30210 6725413

e-mail:  lykpeirv@sch.gr